stat
Impreza już się odbyła

II Turniej Plażowej Piłki Siatkowej

Już 1 września na miejskiej plaży w Gdyni odbędzie się II Turniej Plażowej Piłki Siatkowej, organizowany w ramach Inicjatywy Pracodawca z wyboru.Pracodawca z Wyboru to trójmiejska inicjatywa dedykowana pracodawcom i pracownikom, którym zależy na wykształceniu bądź wzmocnieniu dobrych relacji w środowisku pracy. Projekt, adresowany do firm i organizacji zrzeszających przedsiębiorców, ma na celu budowanie wizerunku pracodawcy pożądanego na rynku pracy, a także działanie na rzecz efektywnej współpracy pracodawca - pracownik. Taka współpraca bezpośrednio przekłada się na sukces rynkowy przedsiębiorstwa.

Pracodawcy oczekują od pracowników efektywności i zaangażowania. Spełnienie tych oczekiwań jest ściśle związane z potencjałem kadry, ale również ze stwarzanymi warunkami i możliwościami wykonywania pracy. Idea świadomego pracodawcy z powodzeniem funkcjonuje już na Zachodzie, gdzie dbanie o rozwój zawodowy pracowników i dobre relacje w miejscu pracy traktowane są priorytetowo.

W Polsce takie podejście również zyskuje coraz więcej zwolenników. Odpowiedzialna postawa zarówno pracodawcy, jak i jego pracowników buduje zaufanie, zwiększa szanse sukcesu, co bezpośrednio wpływa na wysoką jakość funkcjonowania i zadowolenie obu stron.

Projekt Pracodawca z Wyboru obejmuje realizację badań, seminariów poświęconych zarządzaniu przedsiębiorstwem, szkoleń, programów stażowych, a także wydarzeń sportowych, które stanowią doskonałą okazję do integracji pracowników.

Jednym z takich wydarzeń jest II Turniej Plażowej Piłki Siatkowej, który odbędzie się 1 września na plaży miejskiej w Gdyni.

Turniej Plażowej Piłki Siatkowej to impreza cykliczna, której celem jest budowanie ducha zespołu i poczucia przynależności do firmy. Pierwsza edycja wydarzenia z sukcesem odbyła się na sopockiej plaży, gromadząc ponad 130 uczestników.

W tym roku impreza zawita do Gdyni, dzięki czemu już 1 września na uczestników Turnieju czekają wielkie emocje sportowe oraz liczne wydarzenia towarzyszące.

Wśród wielu korzyści z udziału w projekcie wymienić należy przede wszystkim budowanie pozytywnych relacji z pracownikami, integrację zespołu w atmosferze świetnej zabawy, zwiększenie poczucia przynależności do firmy, oraz aktywną promocję działań na rzecz rozwoju potencjału pracowników.


Dodaj zdjęcie

Opinie

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Wydarzenia