• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

III edycja Mini Spiros dla rodzin, dzieci i młodzieży

III edycja Mini Sporos odbywa się w ramach X Gdyńskiego Maratonu na Orientację pt. "Spiros".

1.Organizator:
Pomorski Okręgowy Związek Biathlonu

2. Współorganizatorzy:
Urząd Miasta Gdyni
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdyni
Uczniowski Klub Sportowy ORKA Gdynia
Uczniowski Klub Sportowy GROMIK Gdynia
Harcerski Ośrodek Centrum Przygody Rumia

3. Zespół organizacyjny:
-kierownik zawodów: Hanna Słomska
-sędzia główny: Andrzej Olech
-budowniczy tras: Andrzej Olech, Wojciech Szczybelski, Hanna Słomska
-sekretariat: Daniel Malecki, Teresa Bysewska
-biuro obliczeniowe: Karol Kalsztein, Karolina Robaczewska, Andrzej Wawrzyński.

4. Termin: sobota, 16 listopada 2013 r.

5. Miejsce, baza imprezy:

Szkoła Podstawowa nr.16 ul. Chabrowa 43, 81-079 Gdynia.
W bazie istnieje możliwość noclegu w warunkach turystycznych na sali gimnastycznej.
(własna karimata, śpiwór)

6. Kategorie:

Rodzinna - po trasie wstążkowanej,
Szkoły podstawowe - po trasie wstażkowanej
Szkoły Gimnazjalne - forma SCORELAUF
Szkoły Ponadgimnazjalne - forma SCORELAUF
OPEN - forma SCORELAUF

Dopuszczalny jest start indywidualny i zespołowy:
1-5 osób na trasie rodzinnej
1-3 osób szkół podstawowych, Gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i OPEN

Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą opiekunów prawnych i pod opieką osoby pełnoletniej. Wszystkie osoby podpisują w sekretariacie zawodów oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności organizatorów (w przypadku osób niepełnoletnich, podpisy składają opiekunowie pełnoletni podczas zawodów oraz w przypadku zespołów szkolnych opiekun zespołu przedstawia listę uczestników potwierdzoną przez dyrektora szkoły i wychowawców - opiekuna/ów prawnych, pełniących opiekę podczas zawodów).

7. Mapy:
Trasa Rodzinna i Szkoły Podstawoew: wyznakowana w terenie wstążkami, mapa do biegu na orientację, skala 1:10000, e - 5m
Trasy Szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne i OPEN: mapa do biegu na orientację, skala 1:10000, e - 5m

8. Forma:
Dzienne, jednodniowe, indywidualne i zespołowe

9. Program zawodów:

sobota 16 listopada:

od 09:00 - 10:30 przyjmowanie zawodników
10:30 - przywitanie i instruktarz (dotyczący tras, mapy, skali, PK)
11:00 start handicapowy dla wszystkich tras
17:00 Zakończenie zawodów - wręczenie medali, pucharów i dyplomów.

10. Komunikat startowy:
Szczegółowy komunikat startowy ukaże się do 5 listopada. Kolejne informacje dotyczące imprezy (zgody do pobrania, listy zgłoszonych zawodników, regulamin InO, itp.) są umieszczane na bieżąco na stronie zawodów.

10. Dojazd:
Organizator nie zapewnia dojazdu. Okolice bazy zawodów są dobrze skomunikowane, do przystanku SKM Gdynia Chylonia ok. 1500 m, dojazd autobusami linii S, W i 159 oraz trolejbusem 28 w okolice Szkoły. Parking w okolicy szkoły podstawowej.

11. Sekretariat:
czynny w dniu zawodów, czyli w sobotę 16 listopada
od godz. 09:00 - 10:03 dla tras pieszych i rowerowych

12. Świadczenia:
Mapa dla każdego uczestnika.
Dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe?
Opieka medyczna.
Prowiant na mecie.
Inne nieujawnione.

13. Postanowienia końcowe:
Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie!!!
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą opiekunów prawnych, zespoły szkolne - lista uczestników potwierdzona przez wychowawców/opiekunów prawnych, pełniących opiekę podczas zawodów.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

Organizator:

Pomorski Okręgowy Związek Biathlonu
ul. Morska 49 - 55; 81 - 323 Gdynia
Sędzia główny: Andrzej Olech
kontakt:
tel. +48 663 404 041
mail: andrzej.olech@wp.pl

Przeczytaj także

Informacja o biletach

Wpisowe (opłata za każdą osobę w drużynie):

Wszystkie kategorie – 10 zł (płatne zarówno wcześniej jak i w bazie zawodów)
Osobom, które zapisują się w ostatnim terminie nie gwarantuje się pełnych świadczeń.

Wpisowe wpłacamy na konto:
Alior Bank
46 2490 0005 0000 4500 3581 9225
POZBiathlonu
ul. Morska 49-55, 81-323 Gdynia
z podaniem imienia nazwiska, kategorii.

Po zaksięgowaniu wpłaty nazwisko pojawi się na liście startowej.

Zgłoszenia:
Zgłosić się można poprzez wysłanie maila na adres spirosgdynia@gmail.com
Wpisując w treści: imię, nazwisko, kategoria, klub, miejscowość.
Zapisy są także możliwe telefonicznie: +48 502 204 537

Opinie

Wydarzenia

mail

Napisz do nas

Brałeś udział w ciekawej wyprawie lub zawodach, o których chciałbyś opowiedzieć naszym czytelnikom? Napisz do nas na aktywne@trojmiasto.pl