stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Marsze na Orientacje - Harce Prezesa

  • piątek - sobota, 19 - 20 grudnia 2014
  • Lokalizacja
    Gdańsk Oliwa, Trójmiejski Park Krajobrazowy

Impreza odbędzie się w ramach obchodów 35-lecia Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

1. Nazwa imprezy: XX Marsze na Orientację pt. Harce Prezesa

2. Termin i miejsce imprezy:

Impreza odbędzie się wieczorową porą oraz w nocy z dnia 19 / 20 grudnia 2014 (piątek/sobota)
na terenach Gdańska Oliwy i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

3. Cele imprezy:

- ukazanie piękna i ciekawych miejsc Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego po zmroku,
- rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania turystyki kwalifikowanej, rekreacji i sportu,
- podnoszenie ogólnej sprawności, tężyzny i zdrowotności uczestników Imprezy,
- popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku dla wszystkich,
- wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków imprez na orientację,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
- kontynuacja Marszów na Orientację pt. Harce Prezesa organizowanych dotychczas przez Klub Imprez na Orientację Neptun.

4. 35-lecie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego:

Impreza organizowana jest w ramach obchodów 35-lecia istnienia Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy będą poruszać się na trasach w obrębie i otulinie Parku. Naszym celem jest między innymi przybliżenie roli, rangi oraz potrzeby istnienia Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, jest jedną z form ochrony przyrody.

Hasłem przewodnim Imprezy jest:
Harce Prezesa z okazji 35-lecia Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

5. Organizator:

Pomorski Klub Orientacji Harpagan
ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk,
tel. +48 694-426-040,
e-mail: info@harpagan.pl
WWW: Harpagan/Harce
Facebook: Harce Prezesa

6. Współpraca:

- Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
- Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17 w Gdańsku Oliwie
- Oddział Regionalny PTTK z siedzibą w Gdańsku
- Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni

7. Zespół organizacyjny:

Impreza organizowana jest przez grono klubowiczek, klubowiczów oraz sympatyków Pomorskiego Klubu Orientacji Harpagan.
Kierownik Imprezy: Dominika Bąkowska - Organizator InO PTTK, uprawnienia nr 8/132/2013
Sędzia Główny: Michał Sadowski - Przodownik InO PTTK, uprawnienia nr 598
Harcujący Prezes: Karol Kalsztein - Honorowy Przodownik InO PTTK, nr leg. 047

8. Baza imprezy:

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17,
Gdańsk Oliwa, ul. Wąsowicza 30,
Namiar GPS: N54° 24' 15,0" E18° 34' 02,0"

Baza będzie czynna od godz. 16.00 w piątek 19 grudnia do godz. 11.00 w sobotę 20 grudnia 2014r.
W bazie istnieje możliwość noclegu w warunkach turystycznych (własna karimata, śpiwór) oraz korzystania z węzłów sanitarnych.

9. Uczestnictwo i wyposażenie:

Prawo w uczestnictwie w Imprezie mają osoby:
- które ukończyły 18 lat,
- osoby niepełnoletnie w wieku od 11 do 18 lat mogą uczestniczyć w Imprezie tylko w zespołach minimum dwuosobowych za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego,
- osoby niepełnoletnie w wieku od 0 do 11 lat mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką osoby pełnoletniej oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
- formularz "Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej" można pobrać ze strony Imprezy z działu "Pliki do pobrania",
- Jeden opiekun na trasie może opiekować się maksymalnie 10 osobami niepełnoletnimi.
- Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, które nie posiadają przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Imprezie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.
- W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Imprezie potwierdza na formularzu "Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej" własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Imprezy w przypadku tras "Od zmierzchu do świtu".
- każdy zespół powinien posiadać: kompas, długopis (niebieski wkład), odpowiednie ubranie do lasu, odpowiednie oświetlenie, elementy odblaskowe oraz działający telefon komórkowy.

10. Formuła / Mapy / Trasy startowe:

Impreza odbywa się w formule pieszej, to znaczy uczestnicy mogą poruszać się na trasach tylko za pomocą własnych nóg (pieszo, marszobieg, bieg).

Na wszystkich trasach mapy kolorowe, zabezpieczone w foliowym worku strunowym.

I. Trasy "Wieczorową porą" (długość tras od 3 do 5 km):

Trasy, które odbywają się wieczorową porą już po zmroku, aczkolwiek jeszcze przed ciszą nocną.

1. Piesza dla Dzieci (TD)
- dla osób urodzonych w roku 2001 i później (zespoły 2 - 5 osobowe), uczestnicy mają do dyspozycji mapę z pełną treścią topograficzną,

2. Piesza dla Młodzieży (TM)
- dla osób urodzonych w 2000 - 1998 (zespoły 2 - 5 osobowe), uczestnicy mają do dyspozycji mapę z prawie pełną treścią topograficzną (niewielkie przekształcenia mapy),

3. Piesza dla Początkujących (TP)
- bez względu na wiek (zespoły 1 - 11 osobowe), trasa łatwa, dla osób, które chcą pójść w teren na spacer mając do dyspozycji mapę z pełną treścią topograficzną,

4. Piesza Otwarta (TO)
- bez względu na wiek (zespoły 1 - 5 osobowe), trasa dość trudna, dla osób, które mają doświadczenie w poruszaniu się po terenie za pomocą przekształconych map z niepełną treścią topograficzną,

II. Trasy "Od zmierzchu do świtu":

Trasy, które odbywają się od zmierzchu do świtu, gdzie znaczną część pokonujemy już w trakcie ciszy nocnej.

1. Piesza 10 km pt. "Fajrant Prezesa"
-bez względu na wiek (zespoły 1 - 11 osobowe), kolorowa mapa w skali 1:15 000 (pełna treść topograficzna),

2. Piesza 20 km pt. "Obchód Prezesa"
-bez względu na wiek (zespoły 1 - 5 osobowe), kolorowa mapa w skali 1:15 000 (pełna treść topograficzna),

3. Piesza 30 km pt. "Nadgodziny Prezesa"
-bez względu na wiek (zespoły 1 - 5 osobowe), kolorowa mapa w skali 1:20 000 (pełna treść topograficzna),

4. Piesza 40 km pt. "Harce Prezesa"
-bez względu na wiek (zespoły 1 - 5 osobowe), kolorowa mapa w skali 1:20 000 (pełna treść topograficzna),

11. Punktacja i sędziowanie:

Punktacja prowadzona będzie według zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych Marszach na Orientację KInO ZG PTTK

12. Ramowy program:

Piątek, 19 grudnia 2014:

-od godz. 16.00 - przyjmowanie uczestników w bazie imprezy,
17.30 - uroczyste rozpoczęcie imprezy,
18.00 - godzina "0" dla wszystkich tras ,
18.00 - 19.30 start tras TD, TM, TP, TO,
19.00 - 22.00 meta tras TD, TM, TP, TO,
20.00 - 22.00 start tras 10km, 20km, 30km, 40km ,
22.00 - 24.00 meta tras 10km, 20km, 30km, 40km,

Sobota, 20 grudnia 2014:

0.00 - 12.00 meta tras 10km, 20km, 30km, 40km,
12.00 - uroczyste zakończenie imprezy dla wszystkich kategorii,
do godz. 13.00 - opuszczenie bazy imprezy przez uczestników.

13. Praca biura:

Piątek, 19 grudnia 2014:

16.30 - 19.00 - zgłoszenia uczestników tras TD, TM, TP, TO,
19.00 - 22.00 - zgłoszenia uczestników tras 10km, 20km, 30km, 40km,
22.00 - 24.00 - obsługa bieżąca uczestników,

Sobota, 20 grudnia 2014:

6.00 - 12.00 - obsługa bieżąca uczestników.

14. Zgłoszenia:

Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego poprzez Internet lub w ostatnim terminie w Biurze w bazie Imprezy:

do poniedziałku, 15 grudnia 2014: - obowiązuje promocyjna opłata startowa - zgłoszenia można dokonać wyłącznie wypełniając formularz i przesyłając go w formie elektronicznej na email info@harpagan.pl

od 16 grudnia 2014: - obowiązuje wyższa opłata startowa - można zgłaszać się tylko bezpośrednio przed startem, w Biurze (wszelkie opłaty tylko gotówką).

-Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora, uczestnik zostaje wpisany na listę startową.W Biurze, osoby zgłoszone będące na liście startowej wypełniają formularz dotyczący akceptacji regulaminu i zasad współzawodnictwa Imprezy.
-Osoby nie zgłoszone wypełniają cały formularz zgłoszeniowy wraz z częścią dotyczącą akceptacji regulaminu i zasad współzawodnictwa Imprezy.
-Uczestnicy niepełnoletni składają w Biurze podpisany formularz "Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej".
-Odpowiednie formularze będą dostępne w Biurze.

15. Opłata startowa:

Opłata startowa za każdą osobę w zespole:Zniżki w opłacie startowej:

- 50% osoby, które będą zwycięzcami w konkursach wiedzy o TPK,
publikowanych na Facebooku
- opiekun co najmniej 10 osobowej (szkoły, drużyny harcerskie itp. itd.) startującej grupy dzieci i młodzieży, własny start opłaca w wysokości 1zł,

Przelewy:

- Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym na konto:
Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN,
ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk.
BZ WBK I/O Gdańsk 62 1090 1098 0000 0001 0362 6857
- Tytuł przelewu należy wypełnić według następującego schematu:
"(wybrana) Trasa + Imię / Imiona i Nazwisko / Nazwiska"
- Opłatę startową za kilka osób można uiszczać jednym przelewem.

UWAGA!!!

- W przypadku stwierdzenia braku obecności na listach startowych przed imprezą pomimo opłacenia opłaty startowej, należy w Biurze okazać dowód uiszczenia opłaty startowej.
- Czas weryfikacji zgłoszenia od momentu jego dotarcia do organizatorów może potrwać kilka dni (weryfikacja dokonywana jest manualnie)

16. Rezygnacja z udziału w imprezie:

- Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w imprezie i zgłosi tą rezygnację e-mailem na adres info@harpagan.pl do dnia 15 grudnia 2014 roku ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty startowej pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł.
- Rezygnacja z udziału wysłana na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie imprezy (podczas pracy Biura) nie uprawnia do zwrotu opłaty startowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro.

17. Zmiana trasy:

- Uczestnik, który zdecydował się zmienić trasę i zgłosi tą zmianę e-mailem na adres info@harpagan.pl do dnia 15 grudnia 2014 roku ma prawo do takowej zmiany trasy.
- W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie normalna opłata startowa jest wyższa, będzie należało dopłacić różnicę w cenie tras do kwoty normalnej opłaty startowej według stawki płatnej.
- W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie normalna opłata startowa jest niższa, nie będzie przysługiwał zwrot wykonanej nadpłaty za trasę wcześniej opłaconą.
- Informacja o zmianie trasy wysłana na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie imprezy (podczas pracy Biura) nie uprawnia do zwrotu opłaty startowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro.

18. Zmiana uczestnictwa:

- Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w imprezie i ma możliwość scedowania swojego zgłoszenia wraz z opłatą startową na innego uczestnika i zgłosi tę zamianę uczestnictwa e-mailem na adres info@harpagan.pl do dnia 15 grudnia 2014 roku ma prawo do zamiany uczestnictwa bez poniesienia żadnych opłat manipulacyjnych.

Zamiana uczestnictwa wysłana na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie imprezy (podczas pracy Biura) nie uprawnia do zwrotu opłaty startowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro.

19. Nagrody:

- Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I - III na poszczególnych trasach otrzymają upominki,
- Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I - VI na poszczególnych trasach otrzymają dyplomy,
- Wśród osób obecnych na zakończeniu imprezy zostaną rozlosowane liczne upominki i nagrody,
- Organizatorzy szykują także niespodzianki, o których nie czas jeszcze pisać.

20. Świadczenia startowe:

- możliwość uczestnictwa w imprezie,
- świeże powietrze (nawet całkiem sporo) i dobra zabawa w terenie i bazie imprezy,
- kolorowa mapa (w foliowym worku strunowym),
- opracowane i przygotowane trasy imprezy,
- weryfikację wyników przez Zespół Sędziowski,
- materiały startowe w tym materiały krajoznawcze,
- komunikat techniczny,
- karta startowa na zespół,
- okolicznościowy numer startowy,
- samoprzylepna naklejka,
- odciski okolicznościowych pieczęci,
- możliwość udziału w konkursach w Bazie Imprezy,
- opieka medyczna w Bazie Imprezy,
- jeden nocleg w Bazie Imprezy w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór, karimatę oraz czyste obuwie na zmianę),
- przechowalnie bagaży, toalety, prysznice w Bazie Imprezy,
- na trasach "Od zmierzchu do świtu" ognisko, na którym będzie dla każdego uczestnika czekała kiełbaska do własnoręcznego upieczenia,
- coś na ząb po przybyciu do bazy imprezy po pokonaniu trasy (wszystkie trasy) oraz herbata,
- wrzątek do celów spożywczych,
- potwierdzenie i weryfikacja OInO (wszystkie trasy 2 pkt), OTP,
- protokół z imprezy (w formie elektronicznej),
- inne materiały w miarę napływu świadczeń.

21. Konkursy:

W ramach organizacji imprezy przygotowaliśmy szereg konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.
Na profilu Facebook Harców Prezesa w każdy piątek (14, 21, 28 listopada oraz 5, 12 i 19 grudnia) zostanie podane pytanie dotyczące Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, na które będzie trzeba odpowiedzieć do poniedziałku włącznie na nasz email konkurs@harpagan.pl

W bazie imprezy m.in. będzie można wziąć udział w quizie wiedzy o Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, gdzie każda prawidłowa odpowiedź będzie nagradzana upominkiem.

22. Sklepik Harpaganowy:

W bazie imprezy będzie czynny Sklepik Harpaganowy w którym można zakupić mapniki rowerowe, mapy turystyczne, koszulki oraz buffy Harpaganowe, zegary startowe i wiele innych gadżetów.

23. Wyżywienie:

Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników coś na ząb w bazie imprezy, po przybyciu na metę oraz dla uczestników tras "Od zmierzchu do świtu" kiełbaski do upieczenia na Pit Stop. Uczestnicy mają do dyspozycji w bazie imprezy miejsce, w którym będzie można otrzymać wrzątek do własnych naczyń.

PEŁEN REGULAMIN IMPREZY

Przeczytaj także

Opinie

Walczymy z przemocą słowną

Kasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Twoja opinia

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Wydarzenia

mail

Napisz do nas

Brałeś udział w ciekawej wyprawie lub zawodach, o których chciałbyś opowiedzieć naszym czytelnikom? Napisz do nas na aktywne@trojmiasto.pl