• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

emiGRACJE | zajęcia integracyjne z elementami tańca i arteterapii dla imigrantek i Polek

Zapraszamy mieszkające w Trójmieście imigrantki i Polki do udziału w cyklu spotkań emiGRACJE.

paź 22

sobota, godz. 11:00 - 14:00

Gdańsk,
bilety 100 zł
ulgowy 90 zł
paź 29-30

sobota - niedziela, godz. 09:30 - 16:00

bilety 650 zł
przedsprzedaż 600 zł
[Україномовна версія нижче]

Poprzez taniec, ruch, oddech, ćwiczenia medytacyjne oraz pracę z ciałem będziemy szukały możliwości spotkania i tworzenia kobiecej społeczności. Głównym narzędziem stanie się dla nas ciało i jego ekspresja. Poszukiwać będziemy pozawerbalnych dróg komunikacji budując tym samym płaszczyznę porozumienia i spokoju w tych niepewnych czasach.

Promujemy ideę integracji oraz różnorodności kulturowej. Pielęgnujemy tradycje. Poznajemy z kulturą regionu oraz kulturą ludową innych krajów. Chcemy edukować przez sztukę, kulturę i wzajemne poznawanie się.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
- Prowadzenie warsztatów: Agata Gregorkiewicz - trójmiejska tancerka, nauczycielka tańca, improwizacji i świadomej pracy z ciałem, praktyk masażu Lomi Lomi Nui, studentka kursu nauczycielskiego Mindfulness MBSR przy IMA. Autorka inicjatywy RUSZ DUSZĘ, w ramach której realizuje projekty artystyczne, społeczne i kulturalne.
- Niezbędne są wcześniejsze zapisy u prowadzącej: agata.gregorkiewicz@icloud.com, tel. 886 139 657.

Prosimy o podanie:
a) swojego imienia i nazwiska
b) nr tel. i adresu email
c) informacji czy osoba będzie w stanie wziąć udział w całym cyklu spotkań
d) informacji czy potrzebuje tłumaczenia czy jest w stanie komunikować się po polsku
- Czas trwania warsztatu: ok. 3 godz.
- Miejsce: Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, teren ogrodu i parku.
- Warsztaty emiGRACJE odbywają się w ramach projektu Schronienie klimat, migracje, dziedzictwo, który jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura, Działanie 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki.

Запрошуємо іммігранток та польок, що живуть у Тримісті, взяти участь у серії зустрічей еміГРАЦІЯ | інтеграційні заняття з елементами танцювальної та арт-терапії для іммігранток та польських жінок.

Через танці, рух, дихання, медитаційні вправи та роботу з тілом ми будемо шукати можливості для знайомства та створення жіночої спільноти. Тіло і його мова стануть для нас головним інструментом. Ми будемо шукати шляхи невербального спілкування, створюючи таким чином платформу для порозуміння та спокою в ці тривожні часи.

Ми пропагуємо ідею інтеграції та культурного розмаїття. Ми цінуємо традиції. Ми знайомимося з культурою регіону та народною культурою інших країн. Ми хочемо навчати через мистецтво, культуру та взаємне пізнання один одного.

- У рамках проекту буде проведено 8 зустрічей-майстер-класів, що становлять повний цикл. Пріоритет в участі надаватиметься тим, хто зможе відвідати більшість зустрічей.
- Проведення майстер-класів: Агата Грегоркевич - танцівниця Триміста, викладачка танцю, імпровізації та свідомої роботи з тілом, практики масажу Ломі Ломі Нуі, студентка курсу підготовки викладачів Mindfulness MBSR в IMA. Авторка ініціативи ЗРУШ ДУШУ, в рамках якої реалізує мистецькі, соціальні та культурні проекти.
- Заняття безкоштовні.
- Необхідна попередня реєстрація у викладачки: agata.gregorkiewicz@icloud.com, тел. 886 139 657.
Будь ласка, надайте:
a) ваше ім'я та прізвище
b) номер телефону та адреса електронної пошти
c) інформацію, чи ви зможете взяти участь у всій серії зустрічей
d) інформацію про те, чи потребуєте перекладача чи ви в стані порозумітися польською мовою
- Тривалість семінару: приблизно 3 години
- Місце: відділ етнографії Національного музею в Гданську, садово-паркова зона.
- Майстер-клас emiGRACJA відбувається в рамках проекту <<притулок>>, який співфінансується Фінансовим механізмом Європейського економічного простору 2014-2021 та Міністерством культури та національної спадщини в рамках програми <<культура>>, Дія 2 <<поліпшення>>.

Opinie

Wydarzenia

mail

Napisz do nas

Brałeś udział w ciekawej wyprawie lub zawodach, o których chciałbyś opowiedzieć naszym czytelnikom? Napisz do nas na aktywne@trojmiasto.pl