• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

48 Ekstremalny Rajd na Orientację Harpagan (1 opinia)

 • piątek - niedziela, 17 - 19 października 2014
 • Lokalizacja
  Lipusz, Zespół Szkół w Lipuszu

Jesienna, 48 edycja Ekstremalnego Rajdu na Orientację pt. Harpagan odbędzie się w dniach 17-19 października w Lipuszu, niedaleko Kościerzyny. Różne warianty tras umożliwiają podjęcie tematu nawet tym początkującym, którzy stawiają pierwsze kroki w zabawie z mapą i kompasem.

Relacja z imprezy

Materiał archiwalny z wiosennej edycjiZgłoś się na 48 edycję Harpagana !


1. CELE RAJDU :

- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
- wyłonienie osób godnych miana HARPAGANA w marszu i rowerowej jeździe na orientację,
- popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,
- upowszechnienie tężyzny fizycznej, turystyki oraz obronności kraju,
- wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
- ukazanie uczestnikom piękna Ziemi Pomorskiej.

2. NAZWA RAJDU:

Ekstremalny Rajd na Orientację HARPAGAN-48

3. TERMIN I MIEJSCE:

Rajd odbędzie się w dniach 17-19 października 2014 roku z bazą w Lipuszu.

4. ORGANIZATOR:

Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN z siedzibą w Gdańsku,
ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk,
tel. +48-606-210-024;
e-mail: harpagan@harpagan.pl
WWW: Harpagan

5. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Rajd organizowany jest przez grono klubowiczek, klubowiczów oraz sympatyków Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN.

Komitet Organizacyjny Rajdu:

- Kierownik Rajdu: Karol Kalsztein, harpagan@harpagan.pl
- Sędzia Główny: Julita Linowska, sedzia@harpagan.pl
- Biuro Rajdu: Karina Kurek, biuro@harpagan.pl
- Punkt Informacyjny: Dominika Bąkowska, info@harpagan.pl
- Rzecznik Prasowy: rzecznik@harpagan.pl
- Marketing: Anna Popielarska, marketing@harpagan.pl
- Wolontariat: Karolina Drobotowicz, wolontariat@harpagan.pl
- Administrator strony www, admin@harpagan.pl

6. BAZA RAJDU:

Bazą Rajdu ERnO HARPAGAN-48 będzie Zespół Szkół w Lipuszu,
Gmina Lipusz, Powiat Kościerski, Województwo Pomorskie.
Baza będzie czynna od godz. 16.00 w dniu 17 października do godziny 9.00 w dniu 19 października 2014 r.

7. UCZESTNICTWO:

Prawo uczestnictwa w Rajdzie mają osoby:
- Które ukończyły 18 lat.
- Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób pełnoletnich oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
(Formularz "Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej" do pobrania ze strony Rajdu)
-Jeden opiekun może opiekować się maksymalnie 10 osobami niepełnoletnimi.
- Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Rajdzie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.
- W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Rajdzie potwierdza na formularzu "Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Rajdu.

8. ZGŁOSZENIE I OPŁATA:

Opłaty:Zgoszenia:

Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego poprzez Internet
lub w ostatnim terminie w Bazie Rajdu.

- Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty rajdowej na konto organizatora.
- W przypadku nie wpłynięcia opłaty rajdowej zgłoszenie jest nieważne.
- Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty rajdowej na konto organizatora, uczestnik zostaje wpisany na listę startową.
- W Biurze Rajdu, osoby zgłoszone będące na liście startowej wypełniają formularz Rajdowy dotyczący akceptacji regulaminu Rajdu.
-Osoby nie zgłoszone wypełniają cały formularz zgłoszeniowy wraz z częścią dotyczącą akceptacji regulaminu Rajdu.
- Odpowiednie formularze będą dostępne w Biurze Rajdu.

9. FORMA I KATEGORIE STARTOWE:

- TRASA PIESZA 10 km (TP10) HARPUŚ: 10 km w 5 godzin, charakterystyka trasy: 1 pętla 10 km, kolejność potwierdzania PK obowiązkowa.

- TRASA PIESZA 25 km (TP25): 25 km w 8 godzin, charakterystyka trasy: 1 pętla 25 km, kolejność potwierdzania PK obowiązkowa.

- TRASA PIESZA 50 km (TP50): 50 km w 12 godzin, charakterystyka trasy: 1 pętla 50 km, kolejność potwierdzania PK obowiązkowa.

- TRASA PIESZA 100 km (TP100): 100 km w 24 godziny, charakterystyka trasy: 2 pętle po 50 km, kolejność potwierdzania PK obowiązkowa. Uczestnicy, którzy ukończą całą trasę otrzymują tytuł HARPAGANA.

- TRASA ROWEROWA 50 km (TR50): 50 km w 6 godzin, charakterystyka trasy: 50 km, kolejność potwierdzania PK dowolna - scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).

- TRASA ROWEROWA 100 km (TR100): 100 km w 9 godzin, charakterystyka trasy: 100 km, kolejność potwierdzania PK dowolna - scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).

- TRASA ROWEROWA 200 km (TR200): 200 km w 12 godzin, charakterystyka trasy: 200 km, kolejność potwierdzania PK dowolna - scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa). Uczestnicy, którzy ukończą całą trasę otrzymują tytuł HARPAGANA.

- TRASA MIESZANA (TM150): 50 km pieszo + 100 km rowerem w 18 godzin, charakterystyka trasy 1 pętla 50 km pieszo - kolejność potwierdzania PK dowolna - scorelauf, następnie 100 km rowerem - kolejność potwierdzania PK dowolna - scorelauf. Uczestnicy, którzy ukończą całą trasę otrzymują tytuł HARPAGANA.

We wszystkich kategoriach:

- klasyfikacja indywidualna z podziałem na płeć K- kobiety, M- mężczyźni,
- każdy uczestnik ma swój numer startowy,
- dozwolone jest poruszanie się po trasie w grupach,
- organizator nie zapewnia sprzętu startowego (buty, rowery itp. itd.).

10. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA:

Zasady współzawodnictwa opisane są w Zasadach współzawodnictwa w Rajdzie. Są one integralną częścią Regulaminu i można znaleźć je poniżej Regulaminu

11. SYSTEM POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH SPORTIDENT

- Na wszystkich trasach (oprócz TP10 HARPUŚ) stosowany będzie elektroniczny system potwierdzania obecności na punktach kontrolnych SPORTident.
- Na trasie TP 10 HARPUŚ stosowany będzie tradycyjny sposób potwierdzania punktów kontrolnych w postaci papierowych kart startowych.
- Uczestnicy nie posiadający własnych kart SPORTident, podczas identyfikacji w Biurze SPORTIdent będą musieli wpłacić kaucję wraz z opłatą za wypożyczenie karty SI w wysokości 60 zł (50 zł kaucja + 10 zł opłata za wypożyczenie). Kaucja (50 zł) będzie zwracana w biurze SPORTIdent po oddaniu karty SI. Kaucji ani opłaty za wypożyczenie nie należy wpłacać bezpośrednio na konto bankowe Organizatora!!!
- Do Biura SPORTIdent udajemy się po dokonaniu wszelkich formalności w Biurze Rajdu.
- Dozwolone są tylko karty dostarczone przez organizatora lub własne typu SI 6, 8, 9 lub 10.
- Z systemem SPORTident można zapoznać się nieco bliżej na stronie http://www.sportident.com. Informacja na temat systemu SPORTident na Harpaganie znajduje się w tym dokumencie .

12. MAPY:

Na wszystkich trasach mapy kolorowe, zabezpieczone w foliowym worku strunowym:

- trasy piesze TP10 HARPUŚ, skala 1:10000,
- trasy piesze TP25, skala 1:25000,
- trasy piesze TP50, TP100, skala 1:50000,
- trasy rowerowe TR50, skala 1:50000,
- trasy rowerowe TR100, TR200, skala 1:100000,
- trasa mieszana TM150, skala 1:50000 (etap pieszy), 1:100000 (etap rowerowy).

13. PUCHAR POLSKI PPwPMnO i PPwMRnO:

- Trasy piesze TP50 i TP 100 zaliczane są do klasyfikacji Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.
- Trasy rowerowe TR100 i TR200 zaliczane są do klasyfikacji Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację.

14. RAMOWY PROGRAM RAJDU:

Piątek, 17 października 2014:

-od 16.00 przyjmowanie uczestników w Bazie Rajdu,
-20.50 uroczyste otwarcie Rajdu,
-21.00 start trasy pieszej TP100 i TM150 (etap pieszy),

Sobota, 18 października 2014:

- 06.30 start trasy rowerowej TR200,
- 07.00 - 14.00 start trasy mieszanej TM150 (etap rowerowy),
- 07.30 start trasy pieszej TP50,
- 08.30 start trasy rowerowej TR100,
- 09.30 start trasy pieszej TR25,
- 10.30 start trasy rowerowej TR50,
- 11.00 start trasy pieszej TP10 HARPUŚ,
- 15.00 meta trasy mieszanej TM150,
- 16.00 meta trasy pieszej TP10 HARPUŚ,
- 16.30 meta trasy rowerowej TR50,
- 17.30 meta trasy pieszej TP25,
- 17.30 meta trasy rowerowej TR100,
- 18.30 meta trasy rowerowej TR200,
- 19.30 meta trasy pieszej TP50,
- 21.00 meta trasy pieszej TP100,
- 22.00 uroczyste zakończenie Rajdu w Bazie Rajdu,

Niedziela, 19 października 2014:

- do 09.00 opuszczenie Bazy Rajdu.

15. WYŻYWIENIE:

Organizatorzy zapewniają jeden ciepły posiłek (mięsny) w Bazie Rajdu, wydawany w sobotę 18 października 2014 roku w godzinach 11.00 - 22.00. Uczestnicy mają do dyspozycji w Bazie Rajdu miejsce, w którym będzie można otrzymać wrzątek do własnych naczyń.

16. NOCLEGI:

Uczestnicy mają do dyspozycji w Bazie Rajdu wiele miejsca na podłodze w wyznaczonych lokalizacjach (w tym: sali gimnastycznej, korytarzach szkolnych, klasach oraz innych zakamarkach bazy). Organizatorzy nie zapewniają materaców ani śpiworów.

17. NAGRODY:

-Uczestnicy, którzy ukończą trasy TP100, TR200 oraz TM150 potwierdzając wszystkie punkty kontrolne w regulaminowym czasie uzyskają tytuł HARPAGANA udokumentowany pamiątkowym certyfikatem i pamiątkowym medalem (w kształcie litery H).
-Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
-Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I - III na poszczególnych trasach otrzymają pamiątkowe statuetki (w kształcie litery H).
-Wśród osób obecnych na zakończeniu Rajdu zostaną rozlosowane upominki i nagrody.

18. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

- Możliwość uczestnictwa w Rajdzie.
- Dwa noclegi w Bazie Rajdu w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę).
- Jeden ciepły posiłek regeneracyjny (mięsny) w Bazie Rajdu.
- Opieka medyczna w Bazie Rajdu oraz oznaczonych symbolami na mapach danych Punktach Kontrolnych.
- Komplet map (w foliowym worku strunowym) i materiałów startowych.
- Opracowane trasy Rajdowe wraz obsługą Punktów Kontrolnych na trasie.
- Obsługę wyników elektronicznym systemem SPORTIdent (oprócz TP10).
- Przechowalnie bagaży i rowerów, toalety, prysznice w Bazie Rajdu.
- Parkingi dla samochodów w okolicy Bazy Rajdu.
- Komunikat techniczny.
- Okolicznościowy numer startowy.
- Numer startowy na rower (trasy rowerowe i mieszana).
- Samoprzylepną naklejkę Rajdową.
- Odciski okolicznościowych pieczęci.
- Pamiątkowa "smycz" rajdowa.
- Wrzątek do celów spożywczych.
- Potwierdzenie i weryfikacja OInO (wszystkie trasy 1 pkt), OTP i KOT.
- Inne materiały w miarę napływu świadczeń.

Pelen regulamin i program imprezy

Zgłoś się na 48 edycję Harpagana !

Przeczytaj także

Opinie (1)

 • Czy ktoś wie co to jest "ektrema list"?

  Czy to ekstremalna forma listu? ;)

  • 1 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

mail

Napisz do nas

Brałeś udział w ciekawej wyprawie lub zawodach, o których chciałbyś opowiedzieć naszym czytelnikom? Napisz do nas na aktywne@trojmiasto.pl