• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Nightskating Pomorze #6

NightSkating Pomorze są to wieczorne przejazdy na rolkach ulicami pomorskich miejscowości. Szósta edycja sezonu 2017 NightSkating Pomorze odędzie się w Gdańsku.

9 września 2017 (sobota)
godz. 19:00
START: Parking ERGO ARENA.
Wstęp wolny!!!
Na miejscu będzie możliwość wypożyczenia rolek.

Harmonogram:
16:00 - 18:00 warsztaty rolkowe organizowane przez szkółkę Roll4all oraz sklepy rolkowe Bladeville - Gdańsk i Sport Rebel Gdańsk w ERGO ARENA w czasie Rolkowisko w ERGO ARENIE
18:45 - 18:55 rozgrzewka przed przejazdem specjalnie dedykowana dla rolkarzy.
19:00 START NightSkating Pomorze 2017 - #6 Gdańsk.
21:30 KONIEC przejazdu.

Peleton będzie pilotowany przez samochód VW Amarok udostępniony przez firmę Volkswagen Benepol, na pace którego zasiądzie DJ Cruzerr. O sprawny i bezpieczny przejazd zadba niezawodna ekipa rolkarzy z NightSkating Pomorze Team. Dla 100% bezpieczeństwa będzie z nami również karetka medyczna wraz ze specjalistyczną załogą.
Wyroluj nudę, roluj w Gdańsku!

ORGANIZATORZY:
Nightskating Pomorze
PARTNERZY TECHNICZNI
Volkswagen Benepol
Dakkar
Roll4all
Sport Rebel Gdańsk
Bladeville - Gdańsk
Bałtyk
===============================================
Regulamin imprezy "Nightskating Pomorze" edycja Gdańsk 2017
9 września 2017
1. Regulamin określa zasady i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
2. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na wrotkach jednośladowych (rolkach), wrotkach dwuśladowych,
3. Udział w imprezie jest bezpłatny.
4. Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania, tak, aby przejazd mógł odbywać się zwartą grupą. Uczestniczy niespełniający powyższego warunku zostaną usunięci z udziału w imprezie przez przedstawiciela organizatora.
5. Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 16 noszenie kasku jest obowiązkowe.
6. Udział w imprezie dzieci do lat 16 tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
7. Osoby chcące zakończyć udział w imprezie przed oficjalnym zakończeniem powinny opuścić trasę przejazdu.
8. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej (NS Team) wyróżniającą się oznaczoną odzieżą.
9. Podczas przejazdu należy trzymać się prawej strony jezdni, by umożliwić przejazd służbom porządkowym i ratunkowym.
10. Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników imprezy.
11. Uczestników obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. "Prawo o zgromadzeniach".
12. Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
13. Zabrania się posiadania, spożywania i udziału w przejeździe osobom pod wpływem napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
14. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
15. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
16. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów zespołu zabezpieczającego przejazd mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie lub przekazane policji.
17. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu danej osoby.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy za względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
19. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje organizator.
20. Regulamin imprezy dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz u organizatora w trakcie trwania imprezy.
21. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte lub retuszowane.
22. Poprzez udział w imprezie każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz jego akceptację.

Przeczytaj także

Opinie

Wydarzenia

mail

Napisz do nas

Brałeś udział w ciekawej wyprawie lub zawodach, o których chciałbyś opowiedzieć naszym czytelnikom? Napisz do nas na aktywne@trojmiasto.pl