• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Harpuś, czyli Dzielnicowa Impreza na Orientację

Harpuś to impreza na orientację o charakterze sportowo - rekreacyjnym, mająca charakter otwarty dla wszystkich, w tym dla rodzin z dziećmi. Zadaniem uczestnika jest odnalezienie określonej liczby punktów kontrolnych, zaznaczonych na mapie, w jak najkrótszym czasie. Wybór wariantu, czyli drogi pomiędzy kolejnymi punktami, pozostaje w gestii uczestnika.

1. Organizator:

Pomorski Klub Orientacji "HARPAGAN"
ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk,
tel. +48 606 210-024,
e-mail klub@harpagan.pl,
WWW: Dzielinicowa Impreza na Orientację Harpuś

2. Termin i miejsce:

-Niedziela, 14 czerwca 2015 r. Sopot - Łysa Góra
Baza imprezy będzie zlokalizowana w Sopocie u podnóża Łysej Góry,
przy restauracji Sabat, ul. Zbigniewa Herberta 9 zobacz na mapie Sopotu

Biuro imprezy przyjmuje uczestników od godziny 10.30 do 11.30;

3. Dojazd i dojście:
Dojście z przystanku SKM Sopot ok. 1,5 km

4. Współpraca:

Restauracja Sabat przy Łysej Górze, 81-826 Sopot, Zbigniewa Herberta 9,
Nadleśnictwo Gdańsk, ul. Morska 200, 81-006 Gdynia


5. Cel imprezy na orientację:

- rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania sportu,
- zachęcenie do turystyki aktywnej i rekreacji,
- popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku dla rodzin,
- wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
- ukazanie uczestnikom ciekawych miejsc do spędzania czasu wolnego w gdańskich dzielnicach,

6. Zespół organizacyjny:

Impreza organizowana jest przez grono klubowiczek, klubowiczów i sympatyków Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN.
Kierownik Imprezy: Michał Jarocki

7. Program imprezy:

od 10.30 do 11.30 praca biura imprezy,
10.45 otwarcie imprezy,
11.00 godzina "0" dla wszystkich tras,
11.00 - 12.00 start wszystkich tras
11.00 - 13.00 meta wszystkich tras
do godz. 13.30 - opuszczenie bazy imprezy przez uczestników.

8. Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia piątku, 12 czerwca 2015 roku poprzez e-mail harpus@harpagan.pl
W zgłoszeniu prosimy podać wiek uczestników oraz skład drużyn, w formacie: Imię Nazwisko, rok urodzenia, nazwa drużyny, trasa
Na miejscu, w biurze imprezy: Na każdą trasę startową jest ustalony limit zgłoszeń. Zalecamy zgłoszenia poprzez internet. Na miejscu tylko do wyczerpania pakietów startowych w ramach limitów na danej trasie.


9. Uczestnictwo:

Prawo uczestnictwa w Dzielnicowej Imprezie na Orientację "Harpuś" mają osoby:

- które ukończyły 18 lat oraz
- osoby niepełnoletnie na trasie zielona, niebieska, czerwona, czarna, mix mogą uczestniczyć tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego
- osoby niepełnoletnie na "Trasie Rodzinnej" mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

Formularz ""Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej"" można pobrać ze strony imprezy,
z działu "Pliki do pobrania", lub w bazie imprezy.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w imprezie na orientację. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.

- W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w dzielnicowej imprezie na orientację "Harpuś" potwierdza na formularzu "Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej" własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania imprezy.

10. Kategorie startowe:

Opis kategorii startowych

Rodzinna: - krótka i łatwa, zespół minimum z jednym dzieckiem do 12 roku życia, (liczy się ukończenie trasy)
Mix: - średnio długa i dość łatwa, zespół do 5 osób włącznie w dowolnej konfiguracji wieku i płci, (liczy się ukończenie trasy)
Open: - dość długa i dość trudna, zespół do 5 osób włącznie w dowolnej konfiguracji wieku i płci, (liczy się ukończenie trasy)

Zielona: - krótka i łatwa, start indywidualny (liczy się ukończenie trasy)
Niebieska: - średnio długa i dość łatwa, start indywidualny (liczy się ukończenie trasy)
Czerwona: - dość długa i dość trudna, start indywidualny (liczy się ukończenie trasy)
CZARNA: - długa i trudna, start indywidualny (liczy się ukończenie trasy)

Szczegółowy regulamin dostępny na stronie Organizatora

Przeczytaj także

Informacja o biletach

Opłaty startowe:

-Dzieci do 6 roku życia, roczniki: 2009 i młodsi:
+zgłoszone do piątku 12.06.2015 włącznie: 1 zł
+zgłoszone po tym terminie i w bazie imprezy: 1 zł

-Dzieci do 12 roku życia, roczniki: 2002 i młodsi:
+zgłoszone do piątku 12.06.2015 włącznie: 5 zł
+zgłoszone po tym terminie i w bazie imprezy: 10 zł

-Młodzież do 20 roku życia, roczniki: 1995-2004:
+zgłoszona do piątku 12.06.2015 włącznie: 10 zł
+zgłoszona po tym terminie i w bazie imprezy: 15 zł

-Dorośli roczniki: 1994 i starsi
+zgłoszeni do piątku 12.06.2015 włącznie: 15 zł
+zgłoszeni po tym terminie i w bazie imprezy: 20 zł

Opinie

Wydarzenia

mail

Napisz do nas

Brałeś udział w ciekawej wyprawie lub zawodach, o których chciałbyś opowiedzieć naszym czytelnikom? Napisz do nas na aktywne@trojmiasto.pl