• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Niepodległościowa Gra Miejska, Gdańsk Główne Miasto

Gdański Klub Imprez na Orientację Bezdroża, Bractwo Przygody Almanak i Stowarzyszenie SUM zapraszają w dniu 11 listopada 2018 do udziału w Niepodległościowej Grze Miejskiej w ramach cyklu Rodzinne Gry Parkowe na Orientację Almanak. Impreza odbędzie się w niedzielę 11 listopada od godz. 10:00 na Starym Mieście w Gdańsku Oliwie (biuro na Długim Targu w okolicy Dworu Artusa).

Impreza ma charakter edukacyjny i popularyzujący wiedzę o Gdańsku oraz orientację w terenie. Gra rozgrywa się na terenie Starego i Głównego miasta. Na starcie organizator tłumaczy zasady i odpowiada na każde nurtujące uczestników pytanie.

Chcesz wystartować? Wypełnij formularz elektroniczny

1. Organizatorzy:

-Gdański Klub Imprez na Orientację "Bezdroża"
-Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
-Stowarzyszenie SUM Gdańsk
-Herbaciarnio-Kawiarnia Podróżnicza Południk 18

Kierownik zawodów: Wojciech Suchy,
Kontakt mailowy: parkowe@almanak.pl / tel. +48 502 765 536
WWW: parkowe BnO
Aktualności na Facebooku: BnO Parkowe

2. Sponsorzy:

-Herbaciarnio-Kawiarnia Podróżnicza 18 Południk
-Sklep turystyczny Tuttu.pl

3. Terminy i miejsca:

Najbliższy: niedziela 11.11.2018 - Główne Miasto w Gdańsku, Długi Targ

Kolejne edycje Rodzinnych Gier Parkowych na Orientację:

-18.11 - Gdańsk Osowa (RGP S7E21)
-28.11 - Nocny Sztubak S1E2
-02.12 - Gaj Gutenberga (RGP S7E22)
-12.12 - Nocny Sztubak S1E3
-16.12 - Złota Karczma (RGP S7E23)
-30.12 - Pożegnanie Roku (RGP S7E24)

4. Kategorie startowe:

Uczestnicy będą mieli do wyboru jedną z dwóch tras:

-"Spacer z mapą po Gdańsku" (Trasa E), długość 3,5 km, nawiązująca do historii Gdańska i wątków niepodległościowych;
-"Polski Kurier" (Trasa C), długość około 4,4 km, której dodatkową atrakcją będzie konieczność odgadnięcia hasła przewodniego

Każdy zespół na starcie otrzyma fragment planu miasta z zaznaczonymi miejscami, które należy odnaleźć. Na trasie, po dotarciu do miejsca zaznaczonego na mapie, każdemu z tych miejsc należy przyporządkować numer zdjęcia, które na ogół nie ukazuje całego obiektu a raczej tylko jego jedną część lub jedynie pewien detal oraz odpowiedzieć na pytanie odnoszące się do danego miejsca. Odpowiedź na pytanie uzyskamy po dokładnym obejrzeniu obiektu, przeczytaniu inskrypcji, tablic etc. Odpowiedzi wpisujemy do karty odpowiedzi, którą po zakończeniu spaceru oddajemy wraz z mapą w tym samym punkcie, gdzie mieści się start czyli na Długim Targu.

Nasza Niepodległościowa Gra Miejska jest krajoznawczą imprezą na orientację, zatem jednym z punktów, które należy odnaleźć będzie punkt oznaczony tzw. lampionem czyli biało-czerwoną kartką papieru, takim samym jaki stosujemy w turystycznych imprezach na orientację. Przy lampionie powieszona będzie kredka, za pomocą której, do Karty odpowiedzi, należy wpisać kod wydrukowany na lampionie.

Obowiązkowe jest posiadanie własnego długopisu lub ołówka do zaznaczania właściwych odpowiedzi.

Na wszystkich trasach kolejność potwierdzania Punktów Kontrolnych DOWOLNA!

Na wszystkich trasach dopuszcza się start indywidualny lub zespołowy. Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego, lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika/zespołu jest dotarcie na metę wszystkich członków zespołu oraz wręczenie karty startowej do rąk sędziego mety.

5. Miejsce i biuro zawodów:

Długi Targ w Gdańsku, w okolicy Dworu Artusa zobacz na mapie Gdańska
Biuro czynne od godz. 10:00.

Dojazd:

Dojazd do Centrum Gdańska kolejką SKM lub środkami komunikacji miejskiej.
Dalej pieszo na Długi Targ.

6. Program imprezy:

-10:00-14:00 praca biura zawodów. Nie trzeba przychodzić na 10:00, można być o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
-10:30-12:30 start drużyn zgłoszonych internetowo (z zarezerwowanymi mapami) i drużyn zgłoszonych na miejscu (w ramach puli map rezerwowych). Minuty startowe przydzielane będą w na starcie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na sekretariacie.
-11:30-12:30 start drużyn zgłoszonych w dniu imprezy na mapach osób zgłoszonych wcześniej, które nie stawiły się na starcie do godz. 11:30
-14:00 godzina zamknięcia mety.

7. Warunki udziału

Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego / rodzica, lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór do pobrania na stronie organizatorów lub w sekretariacie w dniu zawodów). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

Przeczytaj artykuł o imprezach na orientację od A do Z

Przeczytaj także

Informacja o biletach

Dzięki wsparciu ze strony Stowarzyszenia SUM impreza jest zwolniona z opłaty startowej.

Zgłoszenia drogą internetową przyjmowane są najpóźniej do piątku 9 listopada 2018, do godz. 20:00.

Po tym terminie start możliwy będzie w miarę dostępnych map w biurze zawodów (również prosimy o zgłoszenia elektroniczne). Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Zalecamy zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy możliwości udziału w imprezie.

Opinie

Wydarzenia

mail

Napisz do nas

Brałeś udział w ciekawej wyprawie lub zawodach, o których chciałbyś opowiedzieć naszym czytelnikom? Napisz do nas na aktywne@trojmiasto.pl