• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Harpuś, czyli Dzielnicowa Impreza na Orientację

lip 1

sobota, godz. 09:00

bilety 119 zł
ulgowy 55 zł
Harpuś Harpuś - jest to cykl imprez na orientację o charakterze rekreacyjnym, mająca charakter otwarty dla wszystkich, w tym dla rodzin z dziećmi.
Kolejna edycja DInO "Harpuś" odbędzie się na Ujeścisku. Teren imprezy będzie lasek na Ujeścisku z Kozaczą Górą oraz przyległe osiedle. Dodatkowo w bazie imprezy będą atrakcje dla dzieci.

1. Organizator:

Pomorski Klub Orientacji "HARPAGAN"
ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk,
tel. +48 606 210-024,
e-mail klub@harpagan.pl,
WWW: Dzielnicowa Impreza na Orientację Harpuś

2. Termin i miejsce:

Niedziela, 22 maja 2016, Gdańsk - Ujeścisko
Biuro imprezy przyjmuje uczestników od godziny 10.30 do 13.00;
Baza i biuro imprezy zlokalizowane będzie w Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Płockiej 6 zobacz na mapie Gdańska
Lokalizacja GPS : 54.327436, 18.595411

3. Dojazd i dojście:

Istnieje możliwość dojazdu komunikacją miejską. Docelowy przystanek - Płocka
http://trojmiasto.jakdojade.pl/

4. Współpraca:

Współorganizator:

Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice
Partnerzy
Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS
Pizzeria Leone
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ujeścisko"
Medica Ujeścisko
Żłobek i Przedszkole "Ujeścisko"
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

5. Cel imprezy na orientację:

- rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania sportu, zachęcenie do turystyki aktywnej i rekreacji,
- popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku dla rodzin,
- wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
- ukazanie uczestnikom ciekawych miejsc do spędzania czasu wolnego w gdańskich dzielnicach,

6. Zespół organizacyjny:

Impreza organizowana jest przez grono klubowiczek, klubowiczów i sympatyków Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN.

7. Program imprezy:

Niedziela, 22 maja:

od 10.30 do 13.00 praca biura imprezy,
10.50 otwarcie imprezy (przekazanie informacji dotyczących tras, przywitanie uczestników)
11.00 godzina "0" dla wszystkich tras,
11:00 - 12:00 start wszystkich tras
15.00 - zakończenie imprezy

8. Zgłoszenia:

Zgłoszenia internetowe przyjmujemy do 20.05.2016
-Formularz zgłoszeniowy (kliknij i wypełnij)

-Na miejscu, w biurze imprezy:
Na miejscu tylko do wyczerpania pakietów startowych w ramach limitów na danej trasie. Dlatego też zalecamy zgłoszenia poprzez Internet.

9. Uczestnictwo:
Prawo uczestnictwa w Dzielnicowej Imprezie na Orientację "Harpuś" mają osoby:
- które ukończyły 18 lat oraz
- osoby niepełnoletnie na trasie zielona, niebieska, czerwona, czarna, mix mogą uczestniczyć tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego
- osoby niepełnoletnie na "Trasie Rodzinnej" mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

Formularz ""Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej"" można pobrać ze strony imprezy, z działu "Pliki do pobrania", lub w bazie imprezy.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w imprezie na orientację. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.

- W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w dzielnicowej imprezie na orientację "Harpuś" potwierdza na formularzu "Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej" własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania imprezy.

10. Kategorie startowe:

Opis kategorii startowych

Na wszystkich trasach istnieje możliwość startu w zespołach bądź indywidualnie.
Opis kategorii startowych

Zielona: - krótka i łatwa, start indywidualny lub w zespołach (liczy się ukończenie trasy)
Niebieska: - średnio długa i dość łatwa, start indywidualny lub w zespołach (liczy się ukończenie trasy)
Czerwona: - dość długa i dość trudna, start indywidualny lub w zespołach (liczy się ukończenie trasy)
Czarna: - długa i trudna, start indywidualny lub w zespołach (liczy się ukończenie trasy)

Szczegółowy regulamin dostępny na stronie Organizatora

Informacja o biletach

Opłaty startowe:

-Dzieci do 6 roku życia, roczniki: 2010 i młodsi:
+zgłoszone do piątku 20.05.2016 włącznie: 0 zł
+zgłoszone po tym terminie i w bazie imprezy: 0 zł

-Dzieci do 12 roku życia, roczniki: 2004 i młodsi:
+ zgłoszone do piątku 20.05.2016 włącznie: 0 zł
+zgłoszone po tym terminie i w bazie imprezy: 0 zł

-Młodzież do 20 roku życia, roczniki: 1996-2003:
+ zgłoszone do piątku 20.05.2016 włącznie: 10 zł
+zgłoszona po tym terminie i w bazie imprezy: 15 zł

-Dorośli roczniki: 1995 i starsi
+ zgłoszone do piątku 20.05.2016 włącznie: 15 zł
+zgłoszeni po tym terminie i w bazie imprezy: 20 zł

Opinie

Wydarzenia

mail

Napisz do nas

Brałeś udział w ciekawej wyprawie lub zawodach, o których chciałbyś opowiedzieć naszym czytelnikom? Napisz do nas na aktywne@trojmiasto.pl